ஒலிககும் சங்கநாதம்
என் கேள்விக்கென்ன பதில்
தேசிய அளவில் மூன்றாவது அணியை ஏற்படுத்த முயற்சி செய்பவர்கள் தாங்களும் பிரதமர், துணைப் பிரதமராகலாம் என்கின்ற கனவினால்தானா?
S. பாலசுப்ரமணியன், திருவாரூர்.
 
Read More ..
 
Online Payment
Now Make Your State Patron Magazine Subscription and Donation Through Online Payment Gateway Service Provide By THAMBRASS