என் கேள்விக்கென்ன பதில்

தமிழகத்தை ஓர் தமிழர் தான் ஆள வேண்டும் என்று சொல்லப்படும் கருத்து சரியானதா?
ஆர்.கேசவன், தஞ்சாவூர்
 

சரியானதுதான். யார் தமிழர். தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர்களும், தமிழை தாய் மொழியாக கொண்டவர்களும் தமிழர்களே. சுதந்திரம் பெற்றதிலிருந்து தமிழ்நாட்டை ஓர் தமிழ் சகோதரரோ அல்லது தமிழ் சகோதரியோ தான் ஆட்சி புரிந்து வந்துள்ளனர். தமிழர் ஆட்சி புரியும் பாரம்பரியம் தொடர்ந்திடும்.

என் கேள்விக்கென்ன பதில்
நடிகர் கமல்ஹாசன் மிகவும் அதிகமாக பேசுவது போல் தெரிகின்றதே?
கே.நடராஜன், விருகம்பாக்கம்
Read More ..
 
Online Payment
Now Make Your State Patron Magazine Subscription and Donation Through Online Payment Gateway Service Provide By THAMBRASS